สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
The Office of Public Health and Environmental Technology Services (OPHETS)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ OPHETS

        สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้บริการวิชาการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนให้การพัฒนาทางวิชาการและคุณภาพการศึกษาของคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

บริการของเรา

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
นวดแผนไทยประยุกต์
ตรวจวิเคราะห์และให้คำปรึกษาและศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
   และความปลอดภัย
จัดฝึกอบรม

 

ภาพของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สาระน่ารู้

ประโยชน์ของการนวดแผนโบราณ นวดแผนไทย นวดไทย และการนวดเพื่อสุขภาพ

 "การนวด" มีมาตั้งแต่โบราณในแทบทุกทวีปของโลก เป็นการบำบัดที่เอาใจใส่ทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ "ศาสตร์แห่งการนวด" บอกไว้ว่า การนวดที่ดีต้องทำอย่างตั้งใจ มีความรักและเมตตา ใส่จิตใจลงไปในขณะที่นวด...อ่านเพิ่ม

ที่มาข้อมูล: http://www.yesspathailand.com/