สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
The Office of Public Health and Environmental Technology Services (OPHETS)

ติดต่อ OPHETS

สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
www.ophets.org

 

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตาจารย์วิทยา อยู่สุข    0 2354 8550
   
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราพร เกิดมงคล  0 2354 8542
   
ผู้จัดการ  
รองศาสตราจารย์จรรยา เสียงเสนาะ 0 2354 8550
   
ฝ่ายบริหารและธุรการ 0 2354 8557
   
หน่วยการเงินและบัญชี 0 2354 8557, 0 2354 8545 ต่อ 5303
   
ฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 0 2354 8557, 0 2354 8546 ต่อ 5304
   
ฝ่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โรงงาน
0 2354 8557, 0 2354 8547 ต่อ 5302
   
ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร 0 2354 8557, 0 2354 8549 ต่อ 5306
   
คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์

0 2644 6842 , 02354 8543-9 ต่อ 1125, 5101

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สาระน่ารู้

ประโยชน์ของการนวดแผนโบราณ นวดแผนไทย นวดไทย และการนวดเพื่อสุขภาพ

 "การนวด" มีมาตั้งแต่โบราณในแทบทุกทวีปของโลก เป็นการบำบัดที่เอาใจใส่ทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ "ศาสตร์แห่งการนวด" บอกไว้ว่า การนวดที่ดีต้องทำอย่างตั้งใจ มีความรักและเมตตา ใส่จิตใจลงไปในขณะที่นวด...อ่านเพิ่ม

ที่มาข้อมูล: http://www.yesspathailand.com/