สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
The Office of Public Health and Environmental Technology Services (OPHETS)

นวดแผนไทยประยุกต์

        คลินิคนวดแผนไทยประยุกต์ นวดตามหลักการนวดแผนไทย โดยมีผู้มีประสบการณ์ และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนปัจจุบัน นวดตัว นวดศีรษะ นวดเท้า และประคบสมุนไพร

ติดต่อ นวดแผนไทยประยุกต์

เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันธรรมดา  เวลา 07.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07.30 - 15.00 น.
   
หมายเลขติดต่อ เพื่อจองนวดเพื่อสุขภาพ
0 2354 7106  หรือ  0 2354 8543 - 49 ต่อ 1125, 5101
 

ภาพของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สาระน่ารู้

ประโยชน์ของการนวดแผนโบราณ นวดแผนไทย นวดไทย และการนวดเพื่อสุขภาพ

 "การนวด" มีมาตั้งแต่โบราณในแทบทุกทวีปของโลก เป็นการบำบัดที่เอาใจใส่ทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ "ศาสตร์แห่งการนวด" บอกไว้ว่า การนวดที่ดีต้องทำอย่างตั้งใจ มีความรักและเมตตา ใส่จิตใจลงไปในขณะที่นวด...อ่านเพิ่ม

ที่มาข้อมูล: http://www.yesspathailand.com/